fbpx

Moció de Junts per Palafrugell per combatre la multireincidència delictiva

Moció presentada per Junts per Palafrugell i aprovada al Ple ordinari de 30 de gener del 2024 amb 15 vots a favor de Junts per Palafrugell (3), PSC Palafrugell (9), Som Gent del Poble (2) i VOX (1) i els vots en contra d’ERC Palafrugell (4) i Palafrugell en Comú Podem (2).

ACORDS

Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d’enjudiciament criminal per tal de fer front al fenomen de la multireincidència i la inseguretat ciutadana que comporta, i instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar una proposta a tals efectes i presentar-la a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya.

Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat que elabori amb la màxima celeritat un estudi sobre els jutjats de Catalunya que, a causa de la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadament. I fet el diagnòstic, que se sol·liciti per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al Ministeri de Justícia nous jutjats i els jutges de reforç que corresponguin.

Tercer.- Sol·licitar als Ministeris d’Interior i de Justícia que emetin un informe de valoració de l’eficàcia de la reforma del Codi Penal aprovada el 2022 en relació amb la multireincidència.

Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

×