fbpx

El Govern del PSC i SGdP puja impostos i taxes

Una pujada d’impostos i taxes molt important i una pressió fiscal afegida als veïns i veïnes de Palafrugell: IBI +3,5%, ESCOMBRARIES +7%, ICIO +15%, AIGUA +5%, …

El govern municipal, del PSC i SGdP, assumeix pràcticament del tot les ordenances fiscals que es troben en vigor actualment al nostre municipi. Això significa que l’actual govern, tot i haver estat l’alcalde molt crític amb les aprovacions de les ordenances fiscals dels anys precedents -estant a l’oposició- s’autoesmena pràcticament totalment i manté intactes les ordenances vigents, i ja consolidades, que provenen de les pujades en impostos i taxes que va protagonitzar any rere any l’anterior consistori.

Però no només és això, el fet de mantenir les ordenances fiscals que s’han trobat vigents, sinó que el govern ha portat al plenari l’increment -significatiu- d’alguns impostos i taxes. Increment que es fa sobre l’increment, com diem, que ja es va fer, any rere any, a l’anterior mandat. És a dir que amb aquestes ordenances fiscals, i les pujades d’impostos i taxes que comporten, es valida políticament l’acció d’augment de pressió fiscal promoguda per l’anterior govern, que a més, s’intensifica.

Amb una pujada d’un 3,5% de l’IBI, un 15% d’increment al mòdul bàsic de càlcul de l’ICIO, una pujada d’un 7% a les ESCOMBRARIES, un 5% més per a l’aigua -que implica, per tant, un +5% al clavegueram-, i un increment, també, d’un 2% en l’ús de béns municipals per a la prestació de serveis esportius.

El govern parla de millores en les bonificacions, però a nosaltres ens preocupa que no s’aposti clarament per la transició energètica i la generació d’energies renovables, amb la reducció de la bonificació d’IBI per instal·lació de sistemes d’energia solar per aprofitament elèctric de 3 a 2 anys.

En definitiva, no veiem la contenció per enlloc. Una política fiscal que augmenta la pressió fiscal als veïns i veïnes, ja tant i tan castigats per l’augment de preus del consum durant els darrers mesos. Equilibrar el pressupost per la banda d’apujar ingressos i no pas per la banda de contenir les despeses. És la mateixa forma d’equilibrar el pressupost que practicava el govern anterior -i que l’actual alcalde tant criticava-.

Pel fet d’haver tingut només 24 h per analitzar l’esborrany d’ingressos i despeses corrents del projecte de pressupost per al 2024, i des del màxim rigor, ens abstenim en la votació de les ordenances fiscals per al 2024. El nostre posicionament definitiu serà al ple de pressupostos, un cop hàgim pogut fer l’anàlisi exhaustiva i rigorosa que, per responsabilitat, volem fer com a grup.

×